Megosztás

A NAV az adózókat idén kezdte minősíteni, az első negyedéves értékelés a negyedévet követő 30 napon belül, azaz április 30-áig érkezik meg. A minősítés nem nyilvános, az eredményről elektronikusan kapunk értesítést. A későbbiekben saját magunk is megbizonyosodhatunk az ügyfélkapun arról, hogy hogyan értékel minket az adóhatóság, de ez a szolgáltatás csak a második negyedévtől lesz elérhető. Ha megkaptuk a minősítést, akkor a további negyedévekben csak akkor kapunk értesítést, ha az állapotunk változik. Abban az esetben, ha nem értünk egyet a kapott besorolással, akkor kifogással élhetünk, melyet a hatóság kivizsgál és kellő megalapozottság esetén módosításra kerül sor.

Az adózók minősítése egy új szemlélet bevezetéséhez kapcsolódik. A jogszabály változtatással a nemzetgazdasági tárca szándéka az volt, hogy az adóhivatal az eljárásai során vegye figyelembe, hogy az adózónak milyen a múltja, az adózási morálja. Ennek megfelelően különböző határidők és bírságolási szabályok lépnek életbe attól függően, hogy az adózó megbízhatónak minősül vagy sem.

A minősítés kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzettekre és az áfa regisztráltakra vonatkozik.

Nézzük most, hogy mik azok a kritériumok, jellemzők, amelyekkel rendelkeznünk kell, ha a megbízható adózó minősítést meg akarjuk kapni:

  • Legalább 3 éve folyamatosan kell működni, vagy legalább 3 éve áfa regisztráltnak kell minősülni

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság az adóteljesítményünk 3%-át meghaladó adókülönbözetet nem állapított meg

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem indított az adóhatóság végrehajtási eljárást cégünk ellen

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem álltunk csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt

  • A vizsgált negyedév első napján nincs 500 ezer ft-ot meghaladó nettó adótartozásunk

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem álltunk adószám-felfüggesztés hatálya alatt a teljesítendő bevallási vagy adófizetési kötelezettség 365 napon túli mulasztása miatt (és ez a minősítés alatt sem áll fenn)

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem álltunk adószám törlés hatálya alatt

  • A tárgyévet megelőző 2 évben kettőnél több alkalommal nem szabott ki ránk az adóhatóság mulasztási bírságot

  • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem álltunk fokozott adóhatósági felügyelet alatt

  • Nem minősülünk kockázatos adózónak.

Nos ha ezeknek a feltételeknek sikerült megfelelnünk, akkor érdemi előnyökhöz juthatunk az adóhatósági eljárások során. Ilyenkor a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa az általános mérték 50%-a. Ezen felül évente egyszer automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési lehetőséget kaphatunk a 10-500 ezer forint közötti tartozás kifizetésére. Ha a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségünket elmulasztjuk vagy hibásan teljesítjük, akkor bírság kiszabása nélkül szólít majd fel erre az adóhatóság.

Azok a cégek, akiknek nem sikerül teljesíteniük a megbízható adózó kritériumait, nem kerülnek a kockázatos adózók közé. Nekik maradnak az eddigi feltételek az adóeljárások során, nem részesülnek majd hátrányokban és szigorításokban (mint a kockázatos adózók), de előnyökben sem.