Megosztás

Köztartozás mentesség

Köztartozás mentesség

Számos előnnyel járhat, ha cégünk szerepel a köztartozás mentes adózók adatbázisában. De mit is jelent ez, hogyan lehet bekerülni és mi kell ahhoz, hogy bent is maradjunk?

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a)      a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b)      nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c)     nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d)     adószámát nem függesztették fel;
e)      nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
f)       csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
g)      nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

 

A bejelentkezés menete

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel az adózó erre irányuló kérelme alapján történhet. Az adóhatóság a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján veszi fel az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha az előírt feltételeknek megfelel. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az erre a célra rendszeresített KOMA nyomtatványon. Amennyiben adózó minden hónapban megfelel a feltételeknek, nem kell újból kérnie az adatbázisba történő szereplést, az automatikusan megújul.

 

A köztartozás mentesség előnyei

  • A kérelem benyújtása illetékmentes.
  • Általánosan helyettesíti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adó igazolásokat (pl. közbeszerzési eljárásoknál, hitel ügyintézéskor stb.).
  • Üzleti partnerei felé késedelem nélkül, azonnal igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot.
  • Bizonyos feltételek megléte esetén mentesülhet az EKÁER-ben előírt biztosítékadási kötelezettség alól.

Az adatbázis adatai folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, így cégünk minden esetben a nyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal szerepel. Az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a NAV honlapjáról vagy az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes