Megosztás

Évről-évre, lépésről-lépésre épül az az informatikai rendszer, amely az adózással kapcsolatos gazdasági folyamatokról szolgáltat pontos és sokszor valós idejű adatokat az adóhatóságnak. Az online pénztárgépek bevezetése – ennek híján havi adatszolgáltatás a számlákról, valamint az elektronikus és online számlázási programok tavalyi kötelező regisztrációjának folytatásaként a NAV egy újabb terület elektronikus adatszolgáltatásának lehetőségét kívánja megteremteni. Ennek a folyamatnak a következő állomása a számlázó programok adatai elektronikus lekérdezésének lehetővé tétele.

2016. január elsejétől ugyanis csak olyan számlázó programot lehet majd használni, amely képes adatait automatikusan exportálni a hatóság kérésére. Vagyis egy ellenőrzés során megadott időtartamú vagy sorszámú számlákról és nyugtákról elektronikusan tud adatot szolgáltatni a hatóságnak. A számlázó programok adatszolgáltatási funkciója ugyan nem teremt folyamatos és valós idejű adatátvitelt, de nagymértékben leegyszerűsíti és felgyorsítja majd a lekérdezést. Ennek az új funkciónak a megnevezése „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” lesz, az ezzel kapcsolatos részletes szabályok a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletben találhatóak. Cirka 8 hónapjuk van tehát az érintetteknek a felkészülésre. Ebben az esetben nem mondhatjuk el, hogy a jogalkotók kapkodtak volna, és nem hagytak volna elegendő felkészülést az új funkció fejlesztésére és bevezetésére.

Az új előírás szerinti funkció elindításával adatexport végezhető

  • a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve
  • a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A NAV tájékoztatása szerint adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.

A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.