Megosztás

Adóbevallás nagyüzem 2017. február 27.

A könyveléssel, adózással foglalkozó szakemberek számára a február (és a május) hónap a zárásokról és a bevallásokról szól. Nagyon sok bevallás határidejét az Adózás rendjéről szóló törvény február 25-re teszi. Az idei évben 25-e szombatra esik, így a bevallások beadási határideje 27-e hétfő lesz.

De hogy egy bevallás se maradjon ki, nézzük végig, hogy mely kötelezettségeknek kell eleget tenni, milyen bevallásokat kell benyújtani a fenti időpontig.

 

1653. (16SZJA) bevallás

A 2016. évről szóló szja bevallást a vállalkozói tevékenységet folytató, vagy az áfa fizetésre kötelezett magánszemélynek február 27-ig kell benyújtania. A bevallott adó befizetésének is ugyanez a határideje. A nyomtatvány neve 16SZJA, ha megnyitjuk a nyomtatvány kitöltő programban, a listában azonban 1653 szerepel.

 

1665. bevallás

Ez a nyomtatvány az általános forgalmi adó kötelezettség bevallására szolgál. Február 27-ig az Art. 1. számú melléklete szerint éves bevallásra kötelezettek nyújtják be, és a megállapított adót is eddig az időpontig kell megfizetniük.

 

1601. bevallás

Az adózóknak az éves elszámolásról szóló adóbevallást az államháztartással szemben 2016. évben fennálló kötelezettségeiről ezen a nyomtatványon kell teljesítenie. A bevallást annak az adózónak kell benyújtania, aki a bevalláson szereplő bármely adónemnek alanya (pl. kulturális adó, vagy rehabilitációs hozzájárulás). A szabályok úgy szólnak, hogy aki nem tartozik a nyomtatványon felsorolt egyik adónem hatálya alá sem, annak nem kell beadni ezt a nyomtatványt. A gyakorlatban azonban ez problémát szokott okozni nullás igazolás kérésekor. Ekkor gyakran az adóhatóság hiánypótlásra hívja fel az adózót az „elmaradt” 01-es bevallások tekintetében. Ezért amennyiben az adózónak nem volt az időszakban adófizetési kötelezettsége, akkor a bevallás helyett jó, ha az ezt helyettesítő NY jelzésű nyilatkozatot benyújtja.

 

1643. bevallás

Az egyszerűsített vállalkozói adóról ezen a nyomtatványon kell bevallást teljesíteni. A február 27-i határidő a Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adózókra vonatkozik. Akik a Számviteli törvény hatálya alá tartoznak, azoknak a bevallást május 31-ig kell benyújtaniuk.

 

16KATA bevallás

A kisadózó vállalkozás ezen a nyomtatványon tesz nyilatkozatot az adóévben megszerzett bevételéről. A bevallást papír alapon is be lehet küldeni az adóhatóságnak. Ha a kisadózó százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles, akkor ezt is ezen a bevalláson, február 27-ig kell megtenni és eddig az időpontig kell megfizetni.

 

16NETA bevallás

A népegészségügyi termékadó fizetésére kötelezett adóalany ezen a bevalláson teljesíti bevallási kötelezettségét. Az adó alanyának bevallási kötelezettségét a rá irányadó áfa bevallási gyakoriság szerint kell teljesítenie. Az áfában alanyi mentességben részesülő adóalany, vagy az áfa alanynak nem minősülő adóalany a bevallását február 27-ig kell benyújtania. Az adófizetési kötelezettséget is eddig az időpontig kell teljesítenie az adó alanyának.

 

1641. bevallás

Ezen a nyomtatványon kell a társasház, a társasüdülő tulajdonközösségének bevallást adnia a 2016-ban közös név alatt megszerzett adóköteles jövedelemről. Abban az esetben, ha a társasház áfa fizetésre kötelezett, a bevallási határidő február 27, egyéb esetben május 20. Ha a társasháznak 2016-ban nem volt bevétele és/vagy költsége, adókötelezettsége nem keletkezett, abban az esetben a bevallást nem kell benyújtani. Ha azonban a bevételek és költségek összege nulla, akkor a bevallás benyújtási kötelezettsége fennáll.

 

2017. február 20.