Megosztás

Minden gazdálkodó szervezetnek, amely a Számviteli törvény hatálya alá tartozik, beszámoló készítési kötelezettsége van. Az említett törvény szabályozza a beszámoló felépítését, az elkészítésére vonatkozó feladatokat és az alapját szolgáló könyvvezetés módját. A beszámoló elkészítése és közzététele azért fontos, mert így a többi piaci szereplő – amennyiben szüksége van erre a befektetési vagy egyéb döntéseihez – megbízható információkhoz tud jutni. A beszámoló lényege az, hogy megbízható, valós összképet biztosítson az adott gazdálkodó tevékenységéről, vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, eredményességéről. A beszámolókat a Cégbíróságon kell letétbe helyezni.

A fent említett törvény szerint a beszámoló lehet éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont éves beszámoló és egyszerűsített beszámoló.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésére azonban nem minden gazdálkodónak van lehetősége. A törvény meghatározza az értékhatárokat, amelyek esetén alkalmazni lehet az egyszerűsítéseket. Ezek az értékhatárok:

  • Mérlegfőösszeg 500 millió ft,

  • Éves nettó árbevétel 1 milliárd ft,

  • Foglalkoztatottak átlagos létszáma 50 fő.

Az egyszerűsített éves beszámoló lehetősége azoknak a vállalkozásoknak elérhető, amelyeknél az üzleti évet megelőző két egymást követő évben a három mutatószám közül kettő nem haladja meg a megadott értéket. Ezek a limitek a 2015-ös év beszámolójának elkészítésekor alkalmazandóak.

A szabályok 2015 nyarán megváltoztak, az idei évre vonatkozóan az értékhatárok jelentősen megemelkedtek. Ez azt eredményezi, hogy az idei év beszámolóját a számviteli törvény hatály alá tartozó hazai vállalkozások 97-98 százaléka egyszerűsített formában készítheti el.

De nézzük, hogy melyek lettek a megemelt értékhatárok:

  • Mérlegfőösszeg 1,2 milliárd ft,

  • Éves nettó árbevétel 2,4 milliárd ft,

  • Foglalkoztatottak átlagos létszáma 50 fő.

Tehát az idei évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót azok a vállalkozások készíthetik el, amelyeknek 2014-ben és 2015-ben a fenti mutatószámok közül kettő nem haladja meg a megadott értékeket.