Megosztás

A kiegészítő melléklet a kettős könyvvitel alapján készülő beszámoló részét képezi a mérleg és eredménykimutatás mellett. A kiegészítő melléklet tartalmazza azon adatokat és magyarázatokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatásához szükségesek a tulajdonosok,    befektetők és egyéb gazdasági szereplők számára. Emellett szerepeltetni kell benne a jövedelmezőségre, likviditásra és fizetőképességre vonatkozó adatokat is.

A kiegészítő mellékletnek tehát a cash flow kimutatás is a része, így annak érdekében, hogy egy beszámolót teljes körűen el lehessen készíteni, a fent említett adatoknak a könyvelő program használata során elérhetőnek kell lenniük. A cash flow kimutatás célja a kiegészítő melléklet részeként, hogy a mérleg és eredménykimutatás adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon ahhoz, hogy a könyvelő program használójának tevékenységéről valós képet lehessen kapni.

A kettős könyvvitel rendszeréből adódó tulajdonságok következménye, hogy a számviteli eredmények mellett fontos a forgalmi szemlélettel is összekapcsolható pénzügyi eredmények kimutatása is, ezt biztosítja részben a cash flow kimutatás a könyvelő program egységeként. A kimutatás, amelynek három fő része van (a működési, a befektetési és a finanszírozási cash flow), a pénzbevételeket előidéző hozamok és a pénzkiadást jelentő ráfordítások különbségét mutatja.

A működési cash flow a vállalkozás alaptevékenységét részletezi – az ehhez kapcsolódó beérkező pénzeszközöket és a működés során felhasznált pénzeszközöket vizsgálja. A befektetési cash flow a befektetett eszközökre fordított pénzek és az ezek eladásából befolyó összegek különbségét mutatja, míg a finanszírozási cash flow keretében a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközök változását kell kimutatni.

könyvelő program segítségével elkészíthető a kimutatás, amely tartalmazza az előírásoknak megfelelően az előző év és a tárgyév adatait, de akár több időintervallumról is kinyerhetőek az információk. Bizonyos esetekben a különböző likviditási mutatóknak is fontos szerepük lehet, így, ha éppen erre van szükség, ezek szintén kinyerhetőek a könyvelő program alkalmazása esetén.

Ahogy az látható, a vállalkozás vezetőinek, illetve a különböző gazdasági szereplőknek ahhoz, hogy valós és hiteles képet kapjanak a tevékenységről, meglehetősen sok információra van szükség. Ezt segíti elő az, hogy a könyvelő program használata során amellett, hogy a bevételek alakulásáról vagy a termelési költségek változásáról is kaphatunk kimutatást, akár egyedileg megadott adatok alapján is összeállíthatóak a nyomtatványok, kimutatások.

könyvelő program tehát biztosítja annak lehetőségét, hogy a mérleg és eredménykimutatás adatait kiegészíthessük a különböző likviditási mutatók, vagyoni helyzet mutatói és cash flow kimutatás révén megszerzett információkkal. Mindez egy ERP vállalatirányítási rendszer eleme is.

Győződjön meg róla a saját szemével! Jelentkezzen ingyenes távbemutatónkra itt!