Megosztás

HIPA - Helyi iparűzési adóbevallás 2017.

Az iparűzési adóbevallás már a NAV-hoz is küldhető

Eddig az iparűzési adó bevallást sok településen – megfelelő informatikai rendszer hiányában – papír alapon teljesítettük. A település honlapjáról letöltöttük a pdf vagy word nyomtatványt, majd kitöltés után postáztuk. A nagyobb, informatikailag fejlettebb városok honlapján lehetőség volt elektronikus beküldésre is.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2017-től lehetőségünk van arra, hogy az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallást a NAV-hoz küldjük be.

 

Eljáró hatóság az önkormányzat

A helyi adót érintő ügyekben továbbra is az adott önkormányzat jár el, de a bevallások beküldésére új lehetőséget kapunk. A Htv. 2017. január 1-jétől hatályos 42/D § (1) – (3) bekezdése szerint az adózó a 2016. évben kezdődött adóévre vonatkozó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségét – ideértve a 2016. évet érintő korábban már benyújtott bevallás javítását és önellenőrzését is – a 5/2008. (XII. 31) PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az ÁNYK program használatával is teljesítheti.

HIPA nyomtatvány

A szóban forgó nyomtatványt évszám előjelű HIPA név alatt keressük (tavalyi év bevallására 16HIPA). A nyomtatvány főlapjának fejlécében egy lenyíló listából tudjuk kiválasztani azt a székhely illetve telephely szerinti önkormányzatot, akihez bevallást kell teljesítenünk.
Ha egyszerre több bevallást kell kitöltenünk, akkor lehetőség van arra, hogy először egy bevallást kitöltünk azokkal az adatokkal, amelyeket minden önkormányzat esetén meg kell adni (azonosítás adatai, az adó levezetéséhez szükséges adatok). Ezt követően a bevallás adattartamát át tudjuk másolni egy új bevallásba, ahol már csak az adott önkormányzatra vonatkozó adatok (adómérték, kedvezmények, mentességek) kiegészítését kell elvégezni.

Mit tesz a NAV?

Az adóhatóság a hozzá beérkezett bevallásokat – azonosítást követően – tartalmi vizsgálat nélkül, befogadó nyugta kiállításával az adóalany által a nyomtatványon megjelölt székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatóságnak ilyen módon, határidőben benyújtott bevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az iparűzési adóból származó bevétel továbbra is az adott önkormányzat bevétele, a befizetéseket is az eddig megszokott, helyi adóhatóság által vezetett számlaszámra kell teljesíteni.

Fontos, hogy a helyi sajátosságokat a nyomtatvány nem tartalmazza.

Az adó mértékéről, a különböző kedvezmények és mentességek szabályairól az önkormányzat honlapján, illetve a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) lehet tájékozódni.