Megosztás

A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetve vagy közvetlenül szolgálják, így a gazdálkodói tevékenységnek, és ezáltal egy ERP rendszernek is fontos részét képezik. A termelés és értékesítés zavartalanságának biztosítása érdekében az anyagok és áruk készleteiről, és az azokban bekövetkezett változásokról folyamatosan információkra van szükség.

Ehhez nyújt segítséget az ERP rendszer tagjaként a raktárkezelő számlázó program. Nagyban növelheti a vállalkozás hatékonyságát, ha a gazdálkodó tulajdonát képező vagy birtokában lévő javakról megfelelően részletezett, ellenőrizhető és folyamatos nyilvántartásokkal rendelkezik, mindezt a raktárkezelő számlázó program biztosítja.

A vállalkozó eldöntheti, hogy csak mennyiségi, csak értékbeli vagy mennyiségi és értékbeli nyilvántartást egyaránt vezet. Mivel a nyilvántartás és értékelés történhet tényleges beszerzési áron (FIFO), csúsztatott átlagáron, időszak végi átlagáron és elszámoló áron is, mindez a raktárkezelő számlázó program részét képezi.

A raktárkezelő számlázó program alapvetően két csoportba sorolja a készletváltozást okozó eseményeket: növekedésekre és csökkenésekre. Növekedések között kell rögzíteni többek között az értékbeli növekedést, a visszavételezéseket, különböző bevételezéseket, míg a csökkenéseknél a készletcsökkenést, szállító felé történő visszárut vagy értékbeli csökkenést.

Számviteli szempontból azonban egy bevételezés vagy készletcsökkenés is más és más kontírozást igényel, melyeket az ERP rendszer részeként tartalmaz a raktárkezelő számlázó program.
Mindebből adódik, hogy egy ERP rendszernek egy vállalkozás teljes tevékenységét le kell fednie, aminek része a raktárkezelés és készletnyilvántartás is, ugyanakkor alapvető eleme a számviteli nyilvántartás és információszolgáltatás, amihez biztosítani kell a megfelelő összeköttetést.

Ahogy az már említésre került, a raktárkezelő számlázó program használata során a készletváltozások, készletmozgások különböző gazdasági eseményekből, tranzakciókból adódhatnak, melyeknek a számviteli rögzítése, könyvelése máshogy történik. Egy vállalatirányítási rendszer igénybe vétele esetén ez akár azt is jelenthetné, hogy adott gazdasági eseményt kétszer kell rögzíteni, azonban egy hatékony ERP rendszerben ezt elég egyszer megtenni.

A raktárkezelő számlázó program az előzetes beállításoknak köszönhetően biztosítja a gazdasági események számviteli hátterét, azáltal hogy az egyes tranzakciók el vannak látva a megfelelő kontírszámokkal. Ebből adódóan egy időszak végén már csak át kell adni a raktárkezelő számlázó program segítségével rögzített adatokat a szintén a vállalatirányítási rendszer részét képező könyvelő modul számára, ahol ennek köszönhetően már nem szükséges még egyszer lekönyvelni azokat.

Győződjön meg róla a saját szemével! Jelentkezzen ingyenes távbemutatónkra itt!