Megosztás

2015. január 1-jétől lépett hatályba a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, amely szerint innovációs járulékfizetésre kötelezettek szempontjából visszatér a 2012. január 1-jét megelőző állapot.

A törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok mentesülnek az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól. A törvény az eddigi szabályozástól eltérően a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. törvény) 3. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozik vissza, amely azt jelenti, hogy egy gazdasági társaság mikro-, vagy kisvállalkozásként történő besorolásánál csak az adott társaság saját mutatószámait kell figyelembe venni, nem kell tekintettel lenni partner vállalkozásai és kapcsolódó vállalkozásai adataira.

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Tehát annak a cégnek, amelynek az utolsó két lezárt évében, tehát 2012-ben és 2013-ban az összes saját foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, beszámolója éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ennek az adózónak 2015. évtől nem kell innovációs járulékot fizetnie.

Azon adózók, amelyek a kapcsolt vállalkozásaikkal egybeszámítva 2014. évben még kisvállalkozásnál nagyobbak voltak, értelemszerűen 2014. évre még vallanak be innovációs járulékot. Ugyanakkor 2015. évre már nem kell előleget fizetniük.

Mindazon belföldi székhelyű, a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság, amely – saját beszámolója alapján – az említett időponttól mentes az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól, írásban kérheti az illetékes megyei, fővárosi adóigazgatóságtól a 2015. adóévre (általános esetben a 2015. adóév első két negyedévére) már korábban bevallott innovációs járulékelőleg kötelezettségének nullára történő mérséklését (törlését) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. § (2) bekezdésére hivatkozással. Ez azt is jelenti, hogy, amely társaság esedékességig nem kéri az előleg-mérséklést, annak meg kell fizetnie azt (ellenkező esetben tartozása keletkezik). Az így megfizetett adóelőleg az adóévről benyújtásra kerülő bevallás kapcsán rendezhető.

A járulékkötelezettség továbbra is csak a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokra terjed ki, más szervezeti formában működő jogalanyokra nem. Így azon gazdasági társaságokra sem vonatkozik a kötelezettség, amelyek evás vagy katás adózóként nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá.