Megosztás

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az adóhatóság évenként február 20-ig közzéteszi, hogy a kötelező ellenőrzéseken túl a gazdaság mely területeire irányuló ellenőrzéseket fog végezni. A NAV ellenőrzéseinek célja a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása, a költségvetés bevételeinek biztosítása és az önkéntes jogkövetésre ösztönzés. Az adójogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértő adózók szankcionálását erősíteni kívánja, viszont az apróbb szabálytalanságokat elkövető adózókat, akik alapvetően jogkövető magatartást tanúsítanak, az eddigieknél méltányosabban kíván eljárni. Az idei évben ezt a fő szempontot kívánja az adóhatóság követni, mi adózók reméljük, hogy észre fogjuk venni a különbséget.

Az irányelv szerint a NAV a jogelőd nélkül alakult vállalkozások 10%-ánál fogja vizsgálni a jogszabályok betartását. Kiemelt feladat lesz a székhelyszolgáltatókhoz bejelentett adózók ellenőrzése. A székhelyüket áthelyezők is számíthatnak adóhatósági megkeresésre, különös tekintettel azokra, akiknek csak a székhelyük változik, a tevékenységüket azonban továbbra is az eredeti telephelyükön végzik. A csőd-, felszámolási-, végelszámolási és a kényszertörlési eljárások alatt álló adózók vizsgálata keretében elsősorban a csalárd ügyletekben részt vevő haszonhúzók feltárása lesz a kiemelt jelentőségű.

Az idei évtől bevezetésre került az adózók minősítése, erről korábban már részletesen írtunk. Ezt a rendszert az adóhatóság nem öncélúan állította fel, az ellenőrzések meghatározásakor a kockázatos adózók többször számíthatnak az ellenőrök látogatására.

Mint minden évben, idén is kiemelt terület az áfa. A NAV az értékesítési láncolatokra, a számlázási útvonalakra és a haszonhúzók személyének megállapítására fókuszál. Ebben segítségére van az EKAER rendszer és az egyre több online pénztárgép.

A digitális gazdasági platformok szélesedésével az adóhatóságnak is új területeket kell figyelnie. Így kiemelt feladat lesz az online kereskedelem és az online szolgáltatások nyújtásának (tárhely biztosítás) ellenőrzése.

A társasági adó ellenőrzések során kiemelt figyelmet fog kapni a transzferár képzés gyakorlatának ellenőrzése, az indokolatlanul elszámolt költségek kiszűrése és az igénybevett támogatások, adóalap csökkentő tételek helytállósága.

Az évek óta veszteségesen működő egyéni vállalkozók is számíthatnak ellenőrzésekre, és azok is, akik nem teljesítik bevallási kötelezettségeiket.

A foglalkoztatás terén elsősorban a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók, a bejelentési kötelezettségüket teljesítők, de járulékbevallást be nem nyújtók és a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó adózók számíthatnak ellenőrzésekre. Kiemelt terület lesz ezen felül a magas árbevételt felmutató és kevés alkalmazottat foglalkoztató adózók vizsgálata, továbbá az évek óta veszteségesen működő, de alkalmazottakat foglalkoztató, járulékbevallást be nem nyújtó adózók ellenőrzése.

Tevékenységek szerint is meghatározásra kerültek az ellenőrzési irányok. E szerint ellenőrizendő tevékenységek lesznek idén a gépjárműalkatrész kereskedés, az egyéb IT szolgáltatás, amennyiben a jövedelmezőségük kevesebb az adott térség jövedelmezőségi adatainak a felénél.