Megosztás

Áfa bevallás Servantes könyvelő program segítségével

Hibátlan Áfa bevallás készítése Servantes könyvelő program segítségével, ERP vállaltirányítási rendszer keretében

kettos-konyvelo-program-erp

A 2007. évi általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény szerint adóköteles, s így az általános forgalmi adókötelezettség alá tartozik az adóalany által belföldön (ellenérték fejében) végrehajtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve termékimport. Emellett a törvényi szabályok szerint az Áfa bevallás során szükséges egy összesítő nyilatkozatot készíteni az Európai Közösségen belül teljesített termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, illetve a Közösség területéről származó termékimportról, szolgáltatás használatbavételéről.

Az Áfa bevallást az adóalany tevékenységétől, illetve a fizetendő adó összegétől függően havonta, negyedévente vagy évente kell elkészíteni, amelyre a 2014-es évben a 1465. számú nyomtatvány használatos. Ennek összeállítása meglehetősen időigényes, azonban a Servantes kettős könyvelő program segítségével történő elkészítés sok időt és fáradtságot spórolhat meg az ember számára. A könyvelő program elsődleges célja, hogy a különböző gazdasági eseményeket rögzíteni tudjuk, majd az ezekhez kapcsolódó kimutatásokat, bevallásokat el lehessen készíteni. Mindezt természetesen a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon. A kezdeti beállításokat követően a tevékenység során felmerülő gazdasági eseményekhez tartozó Áfa összegeket a könyvelő program a bevallás megfelelő sorába teszi. Ez az automatizmus jelentősen csökkenti munkánk idejét, illetve növeli annak hatékonyságát. Bizonyos tevékenységek, mint például az egészségügyi szolgáltatások, mentesek az általános forgalmi adó alól, ezeket, az alanyi adómentességet, illetve a 27 százalékos Áfától eltérő adómértékeket szintén kezeli a könyvelő program.

Hibátlan Áfa bevallás összeállítása során a 2 millió forintot elérő vagy meghaladó Áfa tartalmú tételeket egy külön nyomtatványon kell megjeleníteni, ezekre a 1465M-01; M-02–es lapok könnyedén használhatóak. Továbbá itt egy összesítő sorban fel kell tüntetni azt is, ha egy adott időszokban adott szállítóhoz tartozó tételek Áfa értéke eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Arról az esetről szintén külön nyilatkozni kell, ha a 2 millió forintot elérő vagy azt meghaladó számla módosításra vagy érvénytelenítésre kerül. Ennek teljesítésére a 1465-01-K; -02-K lapok szolgálnak. Mindezeket szintén figyelembe veszi és elkészíti a könyvelő program.
A mezőgazdasági tevékenységben érdekeltek számára is alkalmas a kettős könyvelő program által készített bevallás, mivel a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében megvalósuló értékesítésről számot adó 1465A-07-es lapot, illetve a mezőgazdasági termékek fordított adózással történt beszerzéséről nyilatkozó 1465A-08-as lapot is elkészíti a könyvelő program.

A NAV felé irányuló kötelezettségeinknek könnyen eleget tudunk tenni, mivel az Abev program számára közvetlenül átadható a könyvelő program által készített Áfa bevallás, illetve a már említett 14A60. számú Összesítő Nyilatkozat is.

Mindezek könnyed és hibátlan elkészítésére alkalmas a Servantes ERP vállalatirányítási rendszer kettős könyvelő program modulja.

Győződjön meg róla a saját szemével! Jelentkezzen ingyenes távbemutatónkra itt!