Megosztás

A magyar adórendszer elsősorban az önadózásra épül, az adókiszabás, adókivetés kis mértékben van csak jelen. Az önadózás során az adózó saját maga állapítja meg adóját, amit bevalláson teljesít majd megfizet az adóhatóságnak.

Az Art. határozza meg az adókötelezettségeket. Ezek közül az adóbevallásnak van kiemelt szerepe. Szintén az Art határozza meg az adóbevallások beadásának gyakoriságát. Nézzük tehát, mely bevallásokat kell február 25-ig teljesíteni.

1453. bevallás

A 2014. évről szóló szja bevallást a vállalkozói tevékenységet folytató, vagy az áfa fizetésre kötelezett magánszemélynek február 25-ig kell benyújtania. A bevallott adó befizetésének is ugyanez a határideje.

1465. bevallás

Ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni az általános forgalmi adó kötelezettségről. Az Art.-ban meghatározott, az áfa bevallási kötelezettség gyakoriságára vonatkozó szabályok szerint éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követő február 25-ig.

1401. bevallás

Az adózónak az éves elszámolásról szóló adóbevallást az államháztartással szemben 2014. évben fennálló kötelezettségeiről ezen a nyomtatványon kell teljesítenie. A bevallást annak az adózónak kell benyújtania, aki a bevalláson szereplő bármely adónemnek alanya (pl. kulturális adó, vagy rehabilitációs hozzájárulás). Amennyiben az adózónak nem volt az időszakban adófizetési kötelezettsége, akkor a bevallás helyett az ezt helyettesítő NY jelzésű nyilatkozatot is benyújthatja.

1443. bevallás

Az egyszerűsített vállalkozói adóról ezen a nyomtatványon kell bevallást teljesíteni. A február 25-i határidő a Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adózókra vonatkozik.

14KATA bevallás

A kisadózó vállalkozás ezen a nyomtatványon tesz nyilatkozatot az adóévben megszerzett bevételéről. A bevallást papír alapon is be lehet küldeni az adóhatóságnak. Ha a kisadózó százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles, akkor ezt is ezen a bevalláson, február 25-ig kell megtenni.

14NETA bevallás

A népegészségügyi termékadó fizetésére kötelezett adóalany ezen a bevalláson teljesíti bevallási kötelezettségét. Az adó alanyának bevallási kötelezettségét a rá irányadó áfa bevallási gyakoriság szerint kell teljesítenie. Az áfában alanyi mentességben részesülő adóalany, vagy az áfa alanynak nem minősülő adóalany a bevallását február 25-ig kell benyújtania.

1441. bevallás

Ezen a nyomtatványon kell a társasház, a társasüdülő tulajdonközösségének bevallást adnia a közös név alatt megszerzett adóköteles jövedelemről. Abban az esetben, ha a társasház áfa fizetésre kötelezett, a bevallási határidő február 25.