Megosztás

A piac hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági szereplők számára biztosítva legyen minden olyan információ, amely szükséges lehet a döntéseik meghozatalához. Ennek jogszabályi keretét a számviteli törvény biztosítja, melynek célja, hogy az érdekeltek megbízható és valós képet kapjanak a piaci szereplők pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről. Ezeket az információkat a vállalkozások által készített beszámolók biztosítják, melynek részei a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. A vállalkozó által készített beszámoló a foglalkoztatottak számától, a mérleg főösszegétől, az éves nettó árbevétel nagyságától függően lehet éves, egyszerűsített éves, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló (a negyedik típust, egyszerűsített beszámolót 2004. január 1. óta nem készíthet a számviteli törvény hatálya alá eső vállalkozó). A szükséges dokumentumokat a könyvelő program segítségével is összeállíthatja!

Jelen írásban azt kívánom részletezni, hogy miként könnyíti meg a munkáját, ha a mérleg elkészítését könyvelő program segítségével teszi meg. A vállalkozó köteles folyamatos nyilvántartást vezetni azokról a gazdasági eseményekről, amelyek a pénzügyi, vagyoni helyzetét alakítják, majd ezeket az üzleti év végén lezárni. Ezen tevékenységek végrehajtásához van kialakítva a könyvelő program.

Az eszközöket, forrásokat számviteli okmányba foglalva, a vagyonról kétoldalú kimutatást kapunk, ezt nevezzük mérlegnek, amely a könyvelő program részeként pár kattintással elérhető és kinyomtatható. Már a gazdasági események folyamatos rögzítése is gyorsabb és hatékonyabb egy könyvelő program segítségével, de ezt követően a program az egyes összegeket még a mérleg megfelelő sorába is behelyezi. Ehhez csupán néhány beállítás szükséges és a könyvelő program már el is végzi a szükséges feladatot. A vállalkozó választhat, hogy az „A” vagy „B” típusú mérlegsémát kívánja használni, ezek, illetve az „A” típusú konszolidált séma is a könyvelő program részét képezik.

Győződjön meg róla a saját szemével! Jelentkezzen ingyenes távbemutatónkra itt!