Megosztás

Újdonságok az osztalék kifizetés könyvelésében

A Magyar Közlöny 2015. július 3-án megjelent 2015. évi 97. számában kihirdetett 2015. évi CI. törvény határozta meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény változásait.

Változott az eredménykimutatás előírt tagolása, így az osztalék előírása is.

A korábbi szabály az osztalék könyvelésére

A korábbi években az eredménykimutatás legutolsó sora a Mérleg szerinti eredmény volt, amely az osztalékra igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal csökkentett tárgyévi adózott eredményt jelentette, egyezően a saját tőkén belül ilyen címen kimutatott mérlegösszeggel. Vagyis az eddigi gyakorlat szerint az osztalék mindig annak az évnek a beszámolójában került kimutatásra, amelyik év eredményének felosztásáról született döntés.

Új szabály az osztalék könyvelésére

Ezzel szemben a 2016. évi üzleti évtől kezdődően az eredménykimutatásból kikerültek az Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre és a Jóváhagyott osztalék, részesedés elemek, valamint a Mérleg szerinti eredmény is, mivel az osztalékot a kifizetéséről szóló döntés évében kell elszámolni, az erről szóló határozat napjával. Ez egyaránt vonatkozik a fizetett és a kapott osztalékra is.

Az osztalékfizetési korláttal kapcsolatban a Sztv. 39.§ (3) bekezdése így rendelkezik:

Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

A Sztv. 39.§ (3a) bekezdés alapján a szabad eredménytartalék és saját tőke összegének meghatározásánál növelő tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a 84. § (1) bekezdés szerinti kapott (járó) osztalék, részesedés összegét.

Könyvelési példa

Nézzük meg, hogy hogyan könyveltük korábban az osztalékot és hogyan könyveljük az új szabályoknak megfelelően.

A.) 2016 előtt hatályos szabályoknak megfelelően

Korábban az osztalék elszámolása abban az évben történt, amely év eredményének a felosztásáról határozat született.

Az eredményszámlák zárása után
1.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra:

T. 4.. Eredménytartalék – K. 4… Adózott eredmény elszámolási számla

2.) Osztalék elszámolása:

T. 4… Adózott eredmény elszámolási számla – K. 4… Kötelezettség

A beszámolót követő üzleti évben pedig megtörtént az osztalék pénzügyi teljesítésének könyvelése is:

T. 4… Kötelezettség – K. 38.. Pénzeszközök

B.) 2016. évtől hatályos szabályoknak megfelelően

Az osztalék elszámolása az osztalék jóváhagyásának évében az erről született határozat dátumával:

Osztalék elszámolása:

T. 4… Eredménytartalék – K. 4… Kötelezettség

Szintén az osztalék jóváhagyásának évében az osztalék pénzügyi teljesítésének könyvelése:

Osztalék kifizetése:

T. 4… Kötelezettség – K. 38.. Pénzeszközök