Megosztás

A számviteli törvény alanyiság nem adószám függő, tehát elvileg adószám nélkül is van könyvelés.

 

Adószám törlése

Az adószám felfüggesztésének intézményéről egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk. A felfüggesztés következő lépése – egyéb intézkedés hiányában – az adószám törlése. Számviteli feladataik a könyveléssel foglalkozó szakembereknek természetesen ilyen esetben is vannak. De ezek részletezése előtt röviden elevenítsük fel, hogy milyen esetekben kerülhet sor az adószám törlésére.

A jelenlegi szabályok szerint az adóhatóság egy társaság adószámát – adószám felfüggesztéses előzmény nélkül – törli, ha azt állapítja meg, hogy:

– a vállalkozás által a székhelyeként bejelentett cím nem valós,

– a vállalkozás szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentett be,

– a vállalkozás által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy.

Fennállhat adószám törlésének lehetősége annál a vállalkozásnál is, amely az adóhatóság kétszeri felhívása és bírságolása ellenére nem tesz eleget a beszámoló közzétételi kötelezettségének. Ha a beszámolót annak ellenére sem teszi közzé a társaság, hogy előzőleg az adóhatóság két alkalommal bírságkiszabással és a 30, majd 60 napos határidővel felhívta erre a figyelmét, törlik az adószámát.

A bevallási- és adófizetési kötelezettségüket nem teljesítő (365 napot meghaladóan) adóalanyok „passzivitását” szintén adószám törléssel bünteti az adóhatóság, ha az adózó a bevallási-, adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti adószám-felfüggesztést követő 180 napos időtartamon belül sem nyújtja be elmulasztott adóbevallását, illetve nem egyenlíti ki tartozásait.

 

Kötelezettségek az adószám törlése után

Tartsuk szem előtt, hogy az adószám törlése nem feltétlenül egyenlő az adószám mögött meghúzódó gazdasági szervezet törlésével.

Gazdasági társaság esetén maga a cég nem törlődik az adószámmal együtt, ez okozza sokszor a fejtörést a teendőket illetően.

Nézzük először az ilyen helyzetben teljesítendő bevallási kötelezettségeket:

  • Amennyiben társasági adó alanya a törölt cég, de adószáma még van, csak azt tehetjük, hogy egyéb megszűnés ’M’ jogcímen beadjuk a 71-es bevallást, záró dátumként megjelölve azt az utolsó napot, amikor még volt adószám.
  • A társasági adóhoz hasonlóan az áfánál is célszerű záró-bevallásunkat egyéb jogcímen beadnunk arra az időszakra, amikor még volt adószámunk. Amennyiben van következő időszakra átvihető, de vissza nem kérhető áfánk, és a törlést megelőzően felfüggesztett volt az adószám, akkor ne kérjünk jogutód nélküli megszűnés jogcímen áfa kiutalást.
  • A havi adatszolgáltatásoknál is az egyetlen lehetőség törtidőszaki bevallást beadni, szintén ’M’ kóddal. Ilyenkor a dolgozók bérének elszámolásánál  a bevallás előlapján szereplő bevallási időszaktól eltérhet az egyes dolgozók biztosítási időszaka az M-es lapon belül. Mivel az adószám még aktív pár héttel a törlés után, a rendszer  fogadni tud bevallásokat.
  • A 01-es bevallásunkat is az előzőekhez hasonlóan M-es kóddal adhatjuk be.

 

Könyvelés törölt adószám esetén

A számviteli törvény alanyiság nem adószám függő, tehát elvileg adószám nélkül is van könyvelés.

Az adószám törlése után kényszertörlési eljárásra kerül sor, illetve a kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordulhat át. A kényszertörlési eljárás esetén az üzleti év az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. A kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás időszaka üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének a napja.

Az ezzel kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben találjuk. Kényszertörlés esetén tehát – attól függően, hogy az eljárás végelszámolás, vagy felszámolási eljárás – a megszűnésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és e szerint kell benyújtani a beszámolókat.

 

Könyvelőprogram minden helyzetre: