Megosztás

Kiszámíthatósága, tervezhetősége és egyszerű adminisztrációja miatt töretlen népszerűségnek örvend a KATA adózási módszer. Egy meghatározott éves bevételi szint alatt – ha egyéb, külön törvényben meghatározott adófizetési kötelezettség nem áll fenn – havi fix befizetendő összeggel teljesítette is az adófizetési kötelezettségét a katás adózó. A kisadózó vállalkozásoknál nagyon fontos figyelni a bevételek alakulását, hiszen az előírt 6 millió forintos – éves szinten számított – bevételi határ fölött a 6 millió forint fölötti részre 40 százalékos adót kell fizetni.

A bevétel fogalma a 2012. évi CXLVII. Törvény 2. § 12. pontjában található, mely szerint tulajdonképpen minden, a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben bármilyen jogcímen és bármilyen formában mástól megszerzett vagyoni érték bevételnek minősül. Ugyanezen törvény meghatározza azokat a vagyoni értékeket is, melyek nem számítanak a kisadózó vállalkozás bevételének. Ezek például az áthárított általános forgalmi adó, vagy az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (pl. hitel). A bevételek meghatározásánál a törvény nevesítve említi a kapott támogatást is. Tehát ha a kisadózó támogatást kapott, akkor az beleszámított az éves szintre megállapított 6 milliós értékhatárba.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. Törvény azonban 2016. június 16-ai hatállyal úgy módosítja a fent említett katás bevétel fogalmát, melynek eredményeként nem számít a kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás. Ez alatt azokat a támogatásokat kell érteni, amelyeket a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettség mellett kap.

A törvénybe belekerült egy nagyon kedvező átmeneti rendelkezés is. E szerint a módosított szabályt a 2014. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazni lehet. Így tehát, ha a kisadózó fent említett támogatásban részesült 2015-ben és az elért bevétele ezzel a támogatással együtt meghaladta a 6 millió forintot, ezért a 40 százalékos különadót meg kellett fizetnie, akkor a 2015. évre benyújtott 15KATA bevallását önellenőrzéssel helyesbítheti.