Megosztás

Nemrégiben megjelent cikkünkben épp az első házasok szja kedvezményét ismertettük. Most ismét előtérbe kerül, hiszen az Országgyűlés a napokban tárgyalja a jövő évi, adótörvényeket módosító javaslatot, melyben ez a kedvezmény is szerepel.

Először nézzük át az ezzel kapcsolatos jelenlegi szabályokat.

Jogosult a kedvezményt igénybe venni 2015. január 1-jétől a 2014. december 31-e után házasságot kötött minden olyan házaspár, ha legalább az egyik házastárs az első házasságát köti.

A kedvezmény igénybevételének feltétele a házastársak – adóbevallásban, munkáltatói adó megállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy tartalmazza a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket. A nyomtatvány (adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le. A nyilatkozat megtételét követően a házastársak együttesen jogosultsági hónaponként 5000 forint adónak megfelelő mértékben csökkenthetik a fizetendő adójukat.

A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesíthetik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény érvényesíthetősége szempontjából jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az említett időtartamon belül utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

A törvény imént idézett szövegezése miatt, ha a házasságkötés időpontjában az ara várandós volt, akkor ő igényelte a magzatra tekintettel a családi kedvezményt, a házasságkötés után pedig az újdonsült férj az első házasok kedvezményét. Ezt meg is tehették, mert egy NAV tájékoztató szerint nem zárja ki az első házasok kedvezményét, ha a házasság megkötésekor a házastársak bármelyike meglévő gyermekre vagy magzatra tekintettel már jogosult családi kedvezményre. Ez egy visszás helyzetet eredményezett, mert ha a házasságkötést követően lett várandós a feleség, akkor már nem is lehetett igénybe venni a két kedvezményt párhuzamosan.

És itt jön be a változás jövőre, ha a módosító javaslat elfogadásra kerül. Ekkor ugyanis a két kedvezmény együtt is érvényesíthető lesz. Az új szabály visszamenőlegesen, a 2014. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében is alkalmazható lesz. Ez azt jelenti, hogy azok a házaspárok, akiknek gyermeke született – és ezért az első házasok kedvezményét a családi kedvezmény váltotta fel -, beadhatnak egy önellenőrzést a 2015-ös évre és igényelhetik az elmaradt 5000 forintos kedvezmények visszatérítését.