Megosztás

Változások a pénzmosás elleni szabályzatok és egyéb kötelezettségek körében 2017.06.28.

2017.06.28.

NAV – Pénzmosás Elleni Információs Iroda

Nemzetközi előírások alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az úgynevezett pénzmosás gyanús bejelentéseket fogadja, azokat megvizsgálja és az eredményt bűnüldözési célból a megfelelő szervhez továbbítja. Ezeket az egységeket hívjuk pénzügyi információs egységeknek, angolul “financial intellgenuce unit”-nak, rövidített nevén FIU-nak. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda látja el e feladatokat.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszerben szereplő kiemelt gazdasági szereplők, szolgáltatók – köztük a számviteli szolgáltatók is – kötelesek ügyfeleiket átvilágítani, az ügyfelek tranzakcióit folyamatosan figyelemmel kísérni, az adataikat megőrizni és nyilvántartani. Az átvilágítást követően az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatoknak és okiratoknak naprakésznek kell lenniük, amit a szolgáltató köteles biztosítani.

Szabályzat

Ezek a szolgáltatók kötelesek belső szabályzatot is készíteni a vonatkozó törvények rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére. A felügyeletet ellátó szerv pedig a szabályzatot jóváhagyja, ha az tartalmazza a Pmt. és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket, és jogszabállyal nem ellentétes. A szolgáltatók a törvényben, illetve a szervezetükben bekövetkezett változást (pl. a kijelölt személy megváltozása) követően a szabályzatukat felülvizsgálják, és ha szükséges módosítják azt.

Természetesen minden szolgáltató a sajátosságainak megfelelően, a létszámától, egyéb szervezeti felépítésétől, kialakított munkamegosztásától függően alakítja ki a szabályzatát.

A törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók legfőbb kötelezettsége bejelentést tenni a FIU részére, amennyiben pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény a tudomásukra jut. A szolgáltatók kötelesek kijelölni egy vagy több személyt – a szervezet nagyságától, létszámától függően- , aki ezt a bejelentést a későbbiekben megteszi. Ha a kijelölt személy, vagy a korábban bejelentett bármely adat a szervezetnél változik, ezt szintén be kell jelenteni.

Adótanácsadók és pénzmosás elleni szabályzat

Az elmúlt napokban újra előtérbe kerültek a könyvelők, adótanácsadók munkája során a pénzmosás elleni szabályzattal kapcsolatos feladatok. Hétfőn, június 26-án ugyanis hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.).

A korábbi években hatályos jogszabály a 2007. évi CXXXVI. törvény volt, melynek 2013-ban már voltak olyan módosításai ami alapján át kellett dolgozni a korábbi szabályzatokat. Ekkor azok a szolgáltatók, akik még a törvény módosítása előtt kezdték meg a tevékenységüket és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által jóváhagyott szabályzattal már rendelkeztek, az átdolgozást követően nem kellett újra megküldeni a szabályzatot jóváhagyásra.

Bejelentés a NAV-hoz és a VPOP-hoz

A most életbe lépő szabályok szerint a már működő szolgáltatók a kijelölt személy adatairól 2017. július 26-ig küldenek tájékoztatást a FIU felé. A tevékenységüket később kezdőknek a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon belül kell ezt megtenni. Ennek a bejelentési kötelezettségnek a NAV nyomtatványkitöltőjében szereplő VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és beküldésével tesznek eleget. A szolgáltató által bejelentés-kötelesnek minősített tranzakciót, adatot pedig a kijelölt személy az erre rendszeresített VPOP_PMT17 elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és elküldésével jelenti be.

A megváltozott szabályok szerinti belső szabályzat kialakításához szükséges útmutató (NGM rendelet), annak megjelenését követően haladéktalanul közzétételre kerül. Ezért kísérjük figyelemmel a NAV honapján megjelenő friss információkat!