Megosztás

Az elfogadott adótörvény módosítások 2015-től kibővítik a kapcsolt vállalkozás fogalmát.

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok elsődleges célja annak megakadályozása, hogy az azonos érdekeltségi körbe tartozó vállalkozások a közöttük megvalósuló ügyletek árának manipulálásával adózási előnyökre tehessenek szert. Ezért mondják ki az ehhez kapcsolódó szabályok, hogy kapcsolt vállalkozások az adóalapjukat minden esetben a piaci ár alapulvételével kötelesek megállapítani, akkor is, ha az egymás között alkalmazott árak ettől eltérnek.

A kapcsolt vállalkozás fogalmát a társasági adótörvény a Ptk. többségi befolyás fogalmára alapozza. Az új Ptk. többségi befolyásnak minősíti azt a kapcsolatot, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy egy társaságban a szavazatok több mint felével, vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A meghatározó befolyás azokat az eseteket fedi le, amikor valamely személy jogosult egy társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai többségét megválasztani, vagy visszahívni. Abban az esetben, ha két személy között megvalósul a többségi befolyás, létrejön a kapcsolt vállalkozási viszony. Ez jelenthet alá-, fölé-, illetve mellérendeltséget is.

A befolyás megvalósulhat közvetett módon is, vagyis egy társaság tulajdonosa kapcsolt viszonyban van a társaság leányvállalatával. Ezek a szabályok kiterjesztésre kerültek néhány évvel ezelőtt a központ-fióktelep relációra is.

Az új szabályok tovább bővítik a kapcsolt vállalkozások körét, kimondják, hogy két vállalkozás akkor is kapcsoltnak minősül, amennyiben közöttük az ügyvezetőség egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Nagyon sok vállalkozás belekerül tehát ebbe a körbe, így nekik is el kell készíteniük transzferár szabályzataikat – természetesen kivételek e tekintetben is vannak.

Más kötelezettségük is keletkezik az újonnan e körbe kerülő vállalkozásoknak, ugyanis a kapcsolt vállalkozások, a közöttük létrejött első szerződéskötés időpontját követő 15 napon belül a szerződéskötésről, illetve a kapcsolt vállalkozás tényéről bejelentést kell tenniük az adóhatóságnak.

Más jogszabályok is hivatkoznak a társasági adótörvény által meghatározott kapcsolt vállalkozás fogalmára. Így például a helyi adóról, vagy a reklámadóról szóló törvényt is újra áttanulmányozhatják a kapcsolt vállalkozások körébe bekerült cégek, ennek az új ténynek a fényében.