Megosztás

Átalakul az adózás rendje

2017. 10. 30.

Két törvény között

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Parlament elé terjesztette az adózás rendjét átalakító törvényjavaslatokat. Azért írunk többes számban, mert a változtatás azt eredményezi, hogy két törvényben kerülnek megfogalmazásra a szabályok. Az előterjesztésben szereplő koncepciót már ismerhetjük, hiszen a kormány egyik tavaszi ülésén megfogalmazta az új adóhatósági nézőpontokat és prioritásokat. Ezt követően nyáron felkerült a Kormány honlapjára az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény tervezete, amit 18 napon át bárki véleményezhetett.

 

Ügyfélbarát NAV?

A javaslat célja a gazdasági tárca szerint a további egyszerűsítések, ügyfélbarát intézkedések bevezetése és a NAV szolgáltató jellegének erősítése. Nézzünk néhány konkrét változást a törvényjavaslatból:

  • A NAV-nál a kis összegű pótléktartozások nyilvántartása és kezelése aránytalanul nagy kapacitást köt le, ezért a tervezet szerint az 5000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írják majd elő. A jelenlegi gyakorlat szerint ez 2000 forint.
  • Megszűnne néhány bírságolást megalapozó tényállás, pl. a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása, a jogszerűtlen adóelőleg mérséklés, a számlatartási kötelezettség megsértése és az üzletzárást helyettesítő bírság.
  • A hatályos szabályok alapján egyfajta szankcióként alkalmazza az adóhatóság az adószám felfüggesztés intézményét. Jelenleg több szabály megsértésének is lehet a következménye az adószám felfüggesztése. A kialakított rendszer bonyolult, sokszor bizonytalanságot okoz az adózók számára, miközben ez az időszak jellemzően rövid, átmeneti jellegű. Ezért a javaslat ezt a jogintézményt megszünteti. Néhány fontosabb eset, pl. a címzett ismeretlensége vagy a levélszekrény hiánya, az adószám törléssel járó intézkedései közé kerül.
  • Újdonság lesz az is, hogy ha az adózó lemond az adóellenőrzés megállapításairól hozott határozat elleni fellebbezés jogáról és az esedékességig megfizeti az előírt adó-különbözetet, akkor mentesül a kiszabott adóbírság 50%-nak megfizetése alól. Ez a csupán időhúzást célzó fellebbezések visszaszorítása érdekében került be a javaslatba.
  • Bekerült a javaslatba az is, hogy az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha úgy járt el ahogy a NAV honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatóban szerepel. Az adóhiány ebben az esetben is megállapítható, a megfizetése alól nem mentesül az adózó, csak a szankciók alól.

 

Újabb NAV szolgáltatás

  • A NAV új szolgáltatásként a kezdő vállalkozásokat oly módon támogatná, hogy egy 6 hónapos, önkéntes részvételen alapuló mentorálási, szakmai támogatási időszakot biztosítana.
  • Az egyre bővülő nyilvános adatbázisokat tovább bővítenék az egyéni vállalkozók adózással összefüggő adataival.
  • Az ügyek gyorsabb lezárását hivatott szolgálni az az új szabály, mely szerint az ellenőrzéseket egy éven belül le kell zárni, valamint megszűnik minden ellenőrzési határidő nyugvási ok is. Így nem szünetel az ellenőrzési határidő pl. a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi megkeresés időtartama alatt.
  • Megszűnik a fokozott adóhatósági felügyelet, mely rendkívül nagy adminisztrációs terhet rótt az érintett vállalkozásokra.

Az új szabályok – amennyiben a Parlament megszavazza – néhány kivétellel 2018. január 1-jén lépnek hatályba.