Megosztás

 A számviteli törvény (2000. évi C trv.) 70. § (1) bekezdés alapján „Az eredménykimutatás a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, a vállalkozónál maradó adózott eredményének levezetését – az ellenőrzés megállapításai alapján az előző üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményét módosító jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását elkülönítetten – tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be.”

Ahogy egy másik írásban már említésre került (ld. Mérlegkészítés könyvelő program segítségével), az eredménykimutatás a számviteli törvény alapján az éves beszámoló részét képezi, így azon gazdálkodók számára, akik kettős könyvvitelt vezetnek, kötelező. Az eredménykimutatás a vállalkozás eredményességét határozza meg az árbevételek, bevételek és a költségek, ráfordítások különbsége alapján. Habár Magyarországon az éves beszámoló központi eleme a vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató mérleg, az eredménykimutatásnak is nagy szerepe van, ezért annak pontos elkészítése szintén fontos feladat. Ebben segít a könyvelő program.

A tevékenység során felmerülő kiadásokat, bevételeket, melyeket a kettős könyvvitel során rögzítünk, a könyvelő program a felvitellel együtt az eredménykimutatás megfelelő sorához rendeli.

A könyvelő program biztosítja annak lehetőségét is, hogy a felhasználó az összes eredménykimutatás séma közül ki tudja választani a számára megfelelőt. A gyakorlatban alapvetően háromfajta struktúra jött létre az eredmény meghatározására, melyek természetesen a könyvelő program részét képezik:

  • soros elrendezésű (ilyen felépítésű az összköltségeljárással vagy forgalmiköltség-eljárással készített kimutatás „B” változata),
  • két oldalas elrendezésű (a már nem használatos Egyszerűsített eredménykimutatás),
  •  lépcsőzetes elrendezésű eredménykimutatás (az összköltségeljárással vagy forgalmiköltség-eljárással készített eredménykimutatás-séma „B” változata).

A gazdálkodó eldöntheti, hogy tevékenységéhez és kötelezettségeihez az összköltségeljárással vagy forgalmiköltség-eljárással készített kimutatás illeszkedik-e jobban. Az eredménykimutatás szerkezetének lehetséges változatait a számviteli törvény szabályozza, a könyvelő program ennek teljes mértékben eleget tesz.

Ahogy már fentebb is említésre került, a könyvelő program az összes sémát tartalmazza, és mivel a program a tevékenység során rögzített gazdasági eseményekhez kapcsolódó összegeket automatikusan beteszi az eredménykimutatásba, így a beszámoló készítésekor már csak elő kell hívni a nyomtatványt.
Az eredmény készítésének alapinformációi a könyvviteli nyilvántartásokból származnak (főkönyvi kivonat, leltárak, analitikus nyilvántartások), melyek szintén a könyvelő program részét képezik.

Győződjön meg róla a saját szemével! Jelentkezzen ingyenes távbemutatónkra itt!