Megosztás

Új kedvezmény a társasági adóban

2017.08.16

Az adókedvezmény a második nyereség

Kétszeresen is jól járhatnak azoknak a vállalkozásoknak a vezetői akik energiamegtakarítási célú beruházásba kezdenek. Egyrészt energiát és ezzel pénzt spórolnak meg a cégüknek, másrészt az idei évtől társasági adó kedvezményt is érvényesíthetnek. De mielőtt hozzáfognánk a beruházáshoz, meg kell ismernünk az ehhez kapcsolódó szabályokat. Azért is fontos ez, mert az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az adóhatóság (NAV) az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

A Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao) szerint az adókedvezmény érvényesítéséhez energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást kell végrehajtani.

A 2015. évi LVII. Törvény szerint az energiahatékonyság a teljesítményben, a szolgáltatásban, a termékben vagy az energiában kifejezett eredmény és a befektetett energia hányadosa. A beruházás energiahatékonyság növekedést kell, hogy eredményezzen, azaz végső energia-fogyasztás csökkenést kell a beruházással elérni.

 

Hogyan vehetjük igénybe az adókedvezményt?

Az adókedvezmény igénybevételének első évében az adóévi társasági adó bevallás benyújtásáig a cégnek rendelkeznie kell egy igazolással, amely alátámasztja a fent említett követelmények teljesülését. A 176/2017. (VII.4.) Kormányrendelet tartalmazza az igazolás kiállításával kapcsolatos szabályokat. Ezt az igazolást tehát idei beruházás esetén 2018. május 31-ig kell beszerezni.

A kedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségének maximum 30%-a lehet, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Ez a mérték tovább emelkedik középvállalkozások esetében 40, kisvállalkozások esetében pedig 50 %-ra. Az adókedvezményt az üzembe helyezés évében és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig üzemelteti, használja (kötelező üzemeltetési időszak). Fontos, hogy ha ebben az időszakban az adózónál – az adóhatóságnál, tehát a NAV-nál nyilvántartott – adótartozás miatt végrehajtást indítottak és a tartozást nem sikerült behajtani, akkor az adókedvezményt sem lehet érvényesíteni. Sikeres végrehajtás, vagy fizetési könnyítés engedélyezése és betartása esetén a kedvezmény továbbra is igénybe vehető.

 

Mikor nem vehető igénybe a kedvezmény?

Nem vehető igénybe a kedvezmény:

  • ha a beruházás célja, hogy az adózó a már elfogadott uniós szabványoknak megfeleljen
  • ha a társaság felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentett a cégbírósághoz
  • ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamilyen támogatást jogellenesnek nyilvánított.

 

Nyilvántartás a beruházásról

Az adózónak külön nyilvántartást is kell vezetnie a beruházásról. Ennek tartalmaznia kell az üzembe helyezett valamennyi eszköz üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének

  • időpontját
  • helyét
  • a bekerülési értékét
  • a többletköltségét
  • az állományból történő kikerülés időpontját és indoklását

Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az üzembe helyezést követő 10 évig meg kell őrizni.