Megosztás

Online pénztárgépek használata helyett

2017. január elsejétől tíz tevékenységi körrel (TEÁOR’ 08 besorolás) is bővült a kötelező online pénztárgéphasználat a nyugtakibocsátás során. A pénztárgépes nyugtaadásra kötelezett tevékenységek1 listája a 48/2013. (XI. 15) NGM rendelet 1. mellékletében olvasható. A rendeletben felsorolt tevékenységeket folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt köteles online pénztárgépet használni. Az üzlet és mozgóbolt fogalmának meghatározása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény ’Értelmező rendelkezései’ között megtalálható, méghozzá a 2. § 27. illetve a 2. § 17. pontjainál.

 

Adatszolgáltatás a NAV felé

Az áfatörvény azonban lehetővé teszi, hogy a gépi nyugtaadási kötelezettség alól mentesüljenek azon adóalanyok, akik nyugta helyett valamennyi pénztárgép-köteles értékesítésükről, szolgáltatásukról számlát állítanak ki. Ugyanakkor, ha ezt a lehetőséget választja az adóalany – vagyis nyugta helyett minden esetben számlát állít ki -, úgy köteles az általa nyugta helyett kiállított számlákról adatot szolgáltatni a NAV felé.

Az adatszolgáltatásra a PTGSZLAH nyomtatvány szolgál, amelyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig elektronikus úton kell megküldeni. Ezt az adatlapot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a papír alapú adatlapot nem fogadják el, így ebből kifolyólag is célszerű lehet egy számlázó program alkalmazása. Ugyanis egy megfelelő program tartalmazza az említett adatlap kitöltése funkciót, és csupán 2-3 kattintással az adatlapra szükséges adatok is – számla kelte és sorszáma, vevő neve és címe, ellenérték adót is tartalmazó összege, adómentesség esetén pedig az ellenérték összege- beimportálódnak az ÁNYK programba, így az adatszolgáltatás gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

 

Mi a helyzet az átutalásos számlákkal?

Sokszor felmerül a kérdés, hogy azokról a számlákról kell-e adatot szolgáltatni, amelyeknek a fizetési módja átutalás. A válasz: nem. Ebben az esetben a számla kiállítása nem a nyugtaadás helyett történik, hanem a törvény írja elő. Nem szükséges adatot szolgáltatni arról a számláról, amelynek kiállítása törvényi kötelezettségként (például: átutalásos fizetés, az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900.000 Ft-ot, stb.) történt, illetve nem kel a PTGSZLAH adatlapot benyújtani akkor, ha az adatszolgáltatási időszakban nem történt számlakibocsátás.

1) A tevékenység pontos TEÁOR besorolásával kapcsolatban lehetőségünk van segítséget kérni a Központi Statisztikai Hivatal Információszolgálatától (info@ksh.hu).