Megosztás

2015. május 14-én nyújtották be a 2016-tól tervezett adótörvény-módosításokat az Országgyűlés elé. A javaslat a megszokotthoz képest sokkal rövidebb, és főként adócsökkentéseket és könnyítéseket tartalmaz az adózók javára. Decemberig további változások is várhatóak még a jövő évi adótörvényben. Tekintsük át, melyek ezek a változások.

  • A személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozásában a módosítás 15 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadó mértékét a jelenlegi 16 százalékról. Ez a bérjövedelmet szerzők mellett például a külön adózó jövedelmeket is, így a tőkejövedelmet (például kamatjövedelmet, árfolyamnyereségből és osztalékból származó jövedelmet) szerzőket is kedvezően érintené. Az egyes jövedelmek esetében az adóalap meghatározásakor alkalmazott szorzók 1,19-ről 1,18-ra módosulnának.

  • A kétgyermekes családok adókedvezménye jövőre 10 ezer forintról 12500 forintra növekszik, majd négy év alatt ez a kedvezmény a mostani duplájára emelkedne.

  • Bírság, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezménynek a visszatérítése miatt az adóévben bevételként elszámolt, korábbiakban növelő tételként figyelembe vett összeg is csökkenti az adóalapot.

  • Bevezetésre kerül a növekedési adóhitel, amelynek lényege, hogy az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót a következő két adóév során kell megfizetni. Ezzel a lehetőséggel azok a vállalkozások élhetnek – más egyéb feltételek megléte mellett -, amelyek egyik évről a másikra megötszörözik az adózás előtti eredményüket.

  • Csökken a bankadó az EBRD-vel kötött megállapodásnak megfelelően. A hitelintézetekre vonatkoztatottan a Javaslat szerint a bankadó felső kulcsa 2016-ban 0,53 százalékról 0,31 százalékra, 2017-ben és 2018-ban 0,21 százalékra csökken (majd 2019-től az adókulcs az uniós normáknak megfelelő arányú lesz). További változás 2016-tól, hogy a hitelintézetek adóalapjukat nem a 2009. évi, hanem a 2014. évi mérlegfőösszeg alapján állapítják meg.

  • Megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők adókötelezettsége a forgalmazó és befektetési alapok különadójának kötelezettsége vonatkozásában.

  • Közműadó-kedvezmény: az adókötelezettség valamennyi, új nyomvonalon létesített közművezeték esetén csak az üzembe-helyezést követő hatodik év első napjától áll fenn, vagyis az ilyen vezeték után a létesítéstől számított 5 évig nem kell adót fizetni, függetlenül a létesítés helyszínétől és a vezeték típusától. A javaslat szerint a fejlesztéssel érintett hírközlési vezeték-szakasz hosszát – annak üzembe helyezése évét követő 5 éven át – le lehet vonni az adó alapjából.

  • Állandó közteherré alakul a dohányipari különadó, amit eredetileg csak az idei évre akart bevezetni a kormány.

  • Január elsejétől 5%-ra csökken a sertés tőkehús áfája.

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletében adóelőnyt biztosíthasson azon háziorvosi tevékenységet folytató vállalkozó számára, akinek összes árbevételének legalább 80%-a származik a háziorvosi (egészségügyi alapellátási) tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 10 millió forintot.