Megosztás

Az áfa törvény lehetőséget ad arra, hogy az adóalany nyugta helyett számlát adjon ki, amikor nyugtakibocsátási kötelezettsége áll fenn. Ilyenkor nem szükséges online pénztárgépet használnia, ám így is van adatszolgáltatási kötelezettsége. Azonban ezzel az új adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban sok tévhit és félreértés kering a gyakorlatban. Az összes kibocsátott számláról adatot kell szolgáltatni? Vagy csak a készpénzesekről? Nem ennyire egyszerű a válasz. Nézzük tehát a szabályokat ezzel kapcsolatban.

Valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany (48/2013. NGM rendelet tartalmazza), aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett részben vagy egészben számla kibocsátásával teljesíti, köteles az általa a pénztárgép használati kötelezettséget eredményező tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettséget – a számla kibocsátásának keltét alapul véve – naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton kell az állami adóhatóság felé – PTGSZLAH adatlapon – teljesíteni. Az adatszolgáltatás körében a fentiek szerint kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét kell az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában rendelkezésre bocsátani.

Az adóalany tehát dönthet úgy (amennyiben további feltételek fennállnak), hogy minden értékesítéséről számlát bocsát ki. Ekkor azonban ki kell tudni válogatnia azokat a számláit, amelyekről adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Nem áll fenn az adatszolgáltatási kötelezettség akkor

  • ha a termék nem adóalany beszerzője, szolgáltatás nem adóalany igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét a teljesítésig vagy a teljesítés napján készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel nem téríti meg, vagy megtéríti ugyan, de az adóalanytól kéri a számla kibocsátását.
  • ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik
  • ha a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője nem adóalany és nem is jogi személy, ugyanakkor az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Tehát ezekben az esetekben a pénztárgép használati kötelezettséget eredményező tevékenységet folytató adóalany nem pénztárgépes nyugta helyett, hanem azért bocsát ki számlát, mert azt jogszabály kötelezően előírja. Ebből következően ezen számlák tekintetében nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége.